ΚΑΝΤΖΑΒΕΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

Tabs group καταχώρησης

Επικοινωνία
Βενιζέλου Ελευθερίου 5, Κιλκίς
2341027275
kilkisnotary@gmail.com
Περιγραφή

Ασχολείται με κάθε είδους συμβολαιογραφικές υποθέσεις, όπως αγοραπωλησίες ακινήτων, γονικές παροχές, δωρεές, αποδοχές κληρονομίας, σύσταση, τροποποίηση και κατάργηση οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας. Αναλαμβάνει, επίσης, σύμφωνα συμβίωσης, πράξεις αναγνώρισης τέκνων, συναίνεσης σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, συναινετικής λύσης γάμου, ανάθεσης επιμέλειας, επικοινωνίας και διατροφής τέκνων.Τέλος, ασχολείται με σύνταξη διαθηκών, πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις, προσύμφωνα, κληρώσεις, απογραφές θυρίδας. Ο συμβολαιογράφος μετακινείται εντός των ορίων της αρμοδιότητάς της, κατόπιν συνεννόησης, για εκτός γραφείου πράξεις.