Επικοινωνία

K & M ADVERTISING - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΡΑΠΟΥΛΙΤΙΔΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

3ης Σεπτεμβρίου 101, 10434, Αθήνα

(+30) 210 88 38 314/15

(+30) 210 88 38 316

k_m@otenet.gr