Σχετικά

Ο Οδηγός Νομικών και Λογιστικών επαγγελμάτων Lawyer Vres δημιουργήθηκε από την εταιρία K & M ADVERTISING με σκοπό να παρέχει υπηρεσίες προβολής και διαφήμισης σε όλους εκείνους τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις του νομικού και λογιστικού τομέα που δραστηροποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο και επιθυμούν να προβάλουν την επιχείρησή τους στο διαδίκτυο.

Επιπλέον στόχος του είναι να αποτελέσει χρήσιμο και αναγκαίο εργαλείο και για όλους εκείνους τους πολίτες που αναζητούν επαγγελματίες και επιχειρήσεις των συγκεκριμένων τομέων στην Ελλάδα και στην Κύπρο, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για κάθε περιοχή.