ΚΑΤΣΙΑΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΥΛΒΙΑ

Tabs group καταχώρησης

Επικοινωνία
Θεμιστοκλή Σοφούλη 105, Καλαμαριά 551 31
2313075971
6975163160
katsiarisylvia@gmail.com
Περιγραφή
 • Προσύμφωνα μεταβίβασης ακινήτων
 • Μισθώσεις ακινήτων
 • Διανομές ακινήτων
 • Ανταλλαγές ακινήτων
 • Συστάσεις οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας
 • Συστάσεις εταιρειών (Α.Ε., Ε.Π.Ε.)
 • Μετατροπές - Συγχωνεύσεις εταιρειών
 • Λύσεις εταιρειών
 • Μεταβίβαση μετοχών
 • Εταιρικά Μερίδια
 • Εργολαβικά Προσύμφωνα
 • Κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων
 • Κληρονομιές
 • Πληρεξούσια
 • Σύμφωνα συμβίωσης
 • Αγοραπωλησίες
 • Γονικές παροχές
 • Δωρεές
 • Πλειστηριασμοί
 • Διαθήκες
 • Αναγνωρίσεις Τέκνων
 • Ένορκες Βεβαιώσεις