ΛΟΓΙΣΤΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΩΒΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Tabs group καταχώρησης

Επικοινωνία
Περιγραφή

Η εταιρεία ΚΩΒΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ασχολείται με το αντικείμενο των λογιστικών υπηρεσιών απο το 1975.
Απο το 2009, εκτός απο λογιστικές υπηρεσίες, η επιχείρηση έχει ως δεύτερο αντικείμενο
το εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και τον εξοπλισμό καταστημάτων
με ταμειακές μηχανές, αναλώσιμα, συστήματα ασφαλείας κλπ.

Στόχος μας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου καθώς και η άμεση και άριστη εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Το λογιστικό γραφείο αναλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες:

  • Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, Φόρου Εισοδήματος, Παρακρατούμενων Φόρων
  • Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων
  • Σχεδιασμός μηχανογραφικού συστήματος
  • Τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων
  • Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, Φόρου Εισοδήματος, Παρακρατούμενων Φόρων
  • Ενάρξεις - μεταβολές – διακοπές εταιρειών και ατομικών επιχειρήσεων
  • Μισθωτήρια – ενεργειακά πιστοποιητικά
  • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων