ΜΕΡΑΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Tabs group καταχώρησης

Επικοινωνία
Ξενόπουλου 3, Άρτα
2681100786
2681181028
6977991233
merantzasi@yahoo.gr
Περιγραφή

Ο δικηγόρος - διαμεσολαβητής Ιωάννης Αθ. Μεράντζας λειτουργεί δικηγορικό γραφείο με έδρα την Άρτα και επί της οδού Ξενοπούλου 3, προσφέροντας εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2008) και πιστοποιημένος διαμεσολαβητής του Ν. 3898/2010 του Υπουργείου Δικαιοσύνης (2014). Διετέλεσε δικηγόρος Αθηνών την περίοδο 2008-2010 και από τον Απρίλιο του 2010 διατηρεί το δικηγορικό γραφείο του στην Άρτα.

Προσφέρει νομικές υπηρεσίες τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικό, όσο και σε επίπεδο δικαστικό και αναλαμβάνει ένα εύρος υποθέσεων που αφορούν αστικό, ποινικό, διοικητικό και τραπεζικό δίκαιο. Συνεργάζεται με τους εντολείς του, και από κοινού καθορίζονται οι στόχοι και η στρατηγική που θα ακολουθηθεί για την ομαλή και αποτελεσματική επίλυση της κάθε υπόθεσης.

Η ικανοποίηση των συμφερόντων των εντολέων του είναι πρωταρχικός στόχος του δικηγόρου Ιωάννη Μεράντζα και φροντίζει πάντα για την ομαλή έκβαση των υποθέσεων που αναλαμβάνει, μέσα από μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίζει με τους πελάτες του. Η φιλοσοφία του γραφείου περιέχεται στο τρίπτυχο  Εμπιστοσύνη - Ποιότητα - Αποτελεσματικότητα.​