ΣΠΑΧΗ ΧΡΥΣΗ

Tabs group καταχώρησης

Επικοινωνία
Μάρκου Μουσούρου 20, Ηράκλειο
2810300510
6972720487
xrisispaxi@gmail.com
Περιγραφή

Υπηρεσίες:

 • Συμβολαιογραφικές υπηρεσίες όπως:
 • Αγοραπωλησίες
 • Γονικές παροχές
 • Δωρεές
 • Αποδοχές κληρονομιών
 • Πληρεξούσια
 • Διαθήκες – προσύμφωνα – πλειστηριασμοί
 • Δηλώσεις φόρου μεταβίβασης
 • Αναγνώριση τέκνων
 • Μεταβιβάσεις ακινήτων
 • Σύμφωνα συμβίωσης
 • Σύσταση εταιριών
 • Αντικειμενικές αξίες
 • Διανομή
 • Εργολαβικές συμβάσεις
 • Ένορκες βεβαιώσεις